foredrag om ledelse og organisation

LEDELSE OG ORGANISERING AF KREATIVE INDUSTRIER

Hvordan leder og organiserer man kreative industrier? Med udgangspunkt i Nordisk Films Kompagni storhedstid handler foredraget om, hvordan selskabet navigerede mellem de to poler: at skabe kunstneriske værker af en høj standard og gøre det så hurtigt og effektivt som muligt. Da produktionen toppede i 1915 lavede Nordisk film 176 film, hvoraf de 96 var lange film! 

ORGANISATIONSFORANDRING OG SUCCES

Nordisk Films Kompagni er et af de største danske virksomhedeventyr. Hvordan kunne det lade sig gøre? I foredraget fortæller jeg om, hvordan selskabet skabte og opretholdt sin position som en af de førende spillere på verdensmarkedet ved gentagende gange at foretage fundamentale forandringer i sin organisation. Forandringerne bundede i en lydhørhed overfor, hvordan det internationale marked udviklede sig, og i flere tilfælde var Nordisk Film med til at sætte nye standarder for den internationale filmindustri. Entreprenørskab, disruption og forandringsvillighed er blot nogle af nøgleordene til selskabets succes.